Paziņojumi novadā

17

Informācija par izmaiņām sadzīves atkritumu savākšanas tarifā

Sakarā ar Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām (no 35,00 EUR/t uz 43,00 EUR/t), no 2019.gada 1. janvāra tiks mainīts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” atkritumu savākšanas tarifs, paaugstinot maksu par Dabas resursu nodokļa palielinājumu.

Tas sastāv no 3 komponentēm: atkritumu apglabāšanas tarifa, Dabas resursu nodokļa un izvešanas tarifa.

Savākšanas tarifa komponentes

2019. gads

Apglabāšanas tarifs (EUR/m3)

4,49

Dabas resursu nodoklis (EUR/m3)

4,42

Izvešanas tarifs (EUR/m3)

1,70

Savākšanas tarifs (EUR/m3)

10,61

PVN 21%

2,23

Savākšanas tarifs ar PVN (EUR/m3)

12,84

 

Ņemot vērā Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņas, no 2019. gada 1. janvāra tiks mainīta arī maksa par SIA “AAS “Piejūra”” sniegtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, atbilstoši marķētā maisa vai sadzīves atkritumu konteinera tilpumam:

 

Konteinera vai maisa tilpums (m3)

Savākšanas tarifs ar PVN 2019. gadā

0,060

1,31

0,140

1,80

0,180

2,31

0,240

3,09

1,100

14,12

 

Tarifa palielināšanās neietekmē iepriekš noslēgto līgumu darbību.

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma