Paziņojumi novadā

13

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu

VTPC izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus. Kā pieteikties valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai? 

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu.

VTPC izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus:
- personīgai aprūpei (spilveni izgulējumu profilaksei, tualetes, vannas, dušas krēsli u.c.);
- personīgās pārvietošanās palīglīdzekļus (kvadripodi, rollatori, galdi, riteņkrēsli);
- alternatīvās komunikācijas tehniskos palīglīdzekļus,
kā arī organizē tehniskā palīglīdzekļa individuālu izgatavošanu un/vai izsniegšanu pie pakalpojuma sniedzējiem (ortopēdiskie apavi, ortozes, protēzes).

Iesniedzamie dokumenti

 

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klients centrā iesniedz vai nosūta pa pastu uz adresi Kuldīgā, Jelgavas ielā 60, LV-3301:

  • iesniegumutehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Kas jānorāda iesniegumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?

Vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja ir), invaliditāte (ja ir), kā arī nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veids un izmantošanas mērķis.

Ja tehnisko palīglīdzekli bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai – pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (izņemot tehniskos palīglīdzekļus, kuri uzskaitīti Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 11.punktā un individuāli izgatavojamie tehniskie palīglīdzekļi).

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai 

http://www.nrcvaivari.lv/lv/content/iesniedzamie-dokumenti 

Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai veidlapa ir noteikta Ministru kabineta 2006. gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 89.pielikumā (Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā).

Ārstējošam ārstam atzinumā jāapraksta funkcionālie traucējumi un jānorāda ieteicamais tehniskais palīglīdzeklis.

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai   

http://www.nrcvaivari.lv/lv/content/iesniedzamie-dokumenti 

Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus iesniegumam un ārstējošā ārsta atzinumam jāiesniedz:

  • Stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta – epikrīzes (kopiju), kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas Centrā, personām ar pirmreizējiem traucējumiem;
  • Individuālais rehabilitācijas plāns, personām ar prognozējamo invaliditāti;
  • Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
  • Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai.

 

Sīkāka informācija Mērsraga novada Sociālajā dienestā vai pa tālr. 63237708

Ar cieņu,

 Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja Gunta Fībiga

Twitter

 

Aptaujas

Vai Jums patīk jaunās mājas lapas dizains un funkcionalitāte?
     Rezultāti » 

Reklāma