Paziņojumi novadā

Paziņojumi novadā

PAZIŅOJUMS no Rojas novada bāriņtiesas par saziņas iespējām

07.12. - 07.12.
Ievērojot ar Rojas novada pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu, lai nodrošinātu bāriņtiesu funkciju izpildi Mērsraga novadā (izņemot apliecinājumu veikšanu), bāriņtiesas kompetences jautājumos var sniegt informāciju vai vienoties par tikšanos ar bāriņtiesas amatpersonām, rakstot ziņu uz attēlā norādīto e-pastu vai zvanot (Intai Zaķei – t.27234284  vai Jānim Pāvuliņam – t.29421943) 
Iesūtīts 07.12.2020Lasīt vairāk
Paziņojumi novadā

Par Mērsraga novada attīstības programmas 2019. – 2025. apstiprināšanu

03.06. - 03.06.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 22.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68. punktu, Kurzemes plānošanas reģiona pozitīvo atzinumu par Mērsraga novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu Mērsraga novada dome ir apstiprinājusi Mērsraga novada attīstības programmu 2019. – 2025.gadam, kas sastāv no sekojošām daļām -
Iesūtīts 03.06.2020Lasīt vairāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma