Paziņojumi novadā

Paziņojumi novadā

Kur ziņot par pieklīdušiem, klaiņojošiem dzīvniekiem?

02.03. - 31.12.
Par klaiņojošu dzīvnieku ķeršanu un aprūpti Talsu novadā gādā SIA "Mellers". Iedzīvotājiem par klaiņojošiem suņiem un kaķiem ir jāziņo patversmes pakalpojuma sniedzējam SIA „Mellers” (tālr.: 26352774, 28383863), bet ārkārtas gadījumos, kad dzīvnieks izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai dzīvniekam, jāpaziņo Talsu novada pašvaldības policijai, zvanot pa dežūrtālruni: 26132701. Pašvaldības policija tālāk veiks saņemtās informācijas koordinēšanu.
Iesūtīts 02.03.2022Lasīt vairāk
Paziņojumi novadā

Par Mērsraga novada attīstības programmas 2019. – 2025. apstiprināšanu

03.06. - 03.06.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 22.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68. punktu, Kurzemes plānošanas reģiona pozitīvo atzinumu par Mērsraga novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu Mērsraga novada dome ir apstiprinājusi Mērsraga novada attīstības programmu 2019. – 2025.gadam, kas sastāv no sekojošām daļām -
Iesūtīts 03.06.2020Lasīt vairāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma