Paziņojumi novadā

Paziņojumi novadā

Par Mērsraga novada attīstības programmas 2019. – 2025. apstiprināšanu

03.06. - 03.06.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 22.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68. punktu, Kurzemes plānošanas reģiona pozitīvo atzinumu par Mērsraga novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu Mērsraga novada dome ir apstiprinājusi Mērsraga novada attīstības programmu 2019. – 2025.gadam, kas sastāv no sekojošām daļām -
Iesūtīts 03.06.2020Lasīt vairāk
Paziņojumi novadā

Aktuāla informācija no Rojas apvienotās būvvaldes

03.02. - 03.12.

Rojas apvienotā būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21.punktu, ar 2020. gada 1. janvāri jebkāds būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā - WWW.BIS.GOV.LV.

Iesūtīts 03.02.2020Lasīt vairāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma