Paziņojumi novadā

Paziņojumi novadā

Mērsraga pagasta pārvaldes kase atsāks darbu no 24.janvāra

19.01. - 01.03.
Mērsraga pagasta pārvaldes kase atsāk savu darbību no 24.01.2022. Kases darba laiks tiek noteikts pirmdienās no 9.00 -16.00, ar pusdienas pārtraukumu no 12.00-13.00. Lūgums iedzīvotājiem būt saprotošiem un veikt norēķinus ar iespējami precīzāku skaidro naudu.
Atgādinājums: Dodoties uz Mērsraga pagasta pārvaldi jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi: līdzi jāņem sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, personu apliecinošs dokuments, kā arī jālieto deguna un mutes aizsargmaska!
Iesūtīts 19.01.2022Lasīt vairāk
Paziņojumi novadā

Jaunieši aicināti iesaistīties projektā „PROTI un DARI!”

28.12. - 31.03.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Talsu novada pašvaldība aicina jauniešus iesaistīties projektā „PROTI un DARI!”. Tā mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Iesūtīts 28.12.2021Lasīt vairāk
Paziņojumi novadā

SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA ORGANIZĒTI VIETĒJA MĒROGA PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN SLIMĪBU PROFILAKSEI PAŠVALDĪBĀS

08.12. - 30.05.
PROJEKTA MĒRĶIS: Nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem, īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās (psihiskās) veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.
Iesūtīts 08.12.2021Lasīt vairāk
Paziņojumi novadā

Par Mērsraga novada attīstības programmas 2019. – 2025. apstiprināšanu

03.06. - 03.06.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 22.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68. punktu, Kurzemes plānošanas reģiona pozitīvo atzinumu par Mērsraga novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu Mērsraga novada dome ir apstiprinājusi Mērsraga novada attīstības programmu 2019. – 2025.gadam, kas sastāv no sekojošām daļām -
Iesūtīts 03.06.2020Lasīt vairāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma