Pašvaldības sludinājuni

Mērsraga novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009477521
Piedāvā darbu
Ēkas un teritorijas dežuranta amatam

 

Pienākumi:

  • Uzkopšanas un saimniecības uzturēšana sporta zālē;
  • Ievērot darba laiku – summētais darba laiks pēc sastādīta grafika;
  • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības:

  • Labas komunikācijas spējas ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
  • Pielietot vienkāršus darba rīkus, strādāt ar datoru;
  • Spēja pastāvīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību visa darba procesa laikā.

 

Priecāsimies savā komandā uzņemt radošu, elastīgu, zinošu un pozitīvu darbinieku, kurš ir gatavs iesaistīties Mērsraga novada sporta dzīves pilnveidošanā un attīstīšanā.

 

CV un pieteikuma vēstuli Ēkas un teritorijas dežuranta amatam uz summēto darba laiku līdz 1. oktobrim sūtīt e-pastā: mersrags@mersrags.lv vai pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes vai e-pasta tematā jābūt norādei “Pieteikums uz Ēkas un teritorijas dežuranta amatu”.

Paredzamais amata atalgojums: 460,00 EUR bruto, t.i., pirms valsts noteikto obligāto iemaksu un nodokļu ieturēšanas.

Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 26572494, izpilddirektore Agnese Kreicberga

 

 

Twitter

 

Aptaujas

Kurus Mērsraga apskates objektus, apskates vietas Jūs ieteiktu noteikti apmeklēt Mērsraga viesiem?
     Rezultāti » 

Reklāma