Pašvaldības sludinājuni

Mērsraga novada pašvaldība rīko atsavināšanu – pārdošanu par brīvu cenu pašvaldībai piederošai kustamai mantai – autobusam ISUZU TURQUOISE, valsts reģistrācijas Nr. HC6848, izlaiduma gads – 2008. gads.

Autobuss tiek atsavināts – pārdots par brīvu cenu -  EUR 4 900,00 bez PVN 21%.

Pieteikumu uz Atsavināmo Autobusu var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) Mērsraga novada pašvaldībā, Lielā iela 35, Mērsrags, LV 3284, Latvija (mersrags@mersrags.lv) no 2019.gada 24. maija līdz 2019. gada 18. jūnija plkst.14.00.

Ja būs reģistrējies vairāk kā viens dalībnieks, tad pašvaldība pretendentus uzaicinās piedalīties Autobusa izsolē, kas notiks 2019.gada 26.jūnijā plkst. 11.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – EUR 50,00.

Ar atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Mērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 8.00 -16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv.  Tālrunis uzziņām 26572494.

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma