Pašvaldības sludinājuni

 

SLUDINĀJUMS: 

Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldībai piederošai kustamai mantai –
lidlauka skrejceļu betona plāksnēm, izmērs 2 x 6 m, daudzums – 20 gab.

Pirmās izsoles sākumcena ir EUR 8 000,00 bez PVN, solis – EUR 100,00, nodrošinājums – 10% no kustamās mantas vērtības, t.i., EUR 800,00 bez PVN, dalības maksa EUR 10,00.

Izsole notiks Mērsraga novada pašvaldībā, Lielā iela 35, Mērsrags, LV 3284, Latvija 2020. gada 2. jūnijā plkst.11.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 01.06.2020. plkst. 17.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Mērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 8.00 -16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv.  Tālrunis uzziņām 26572494.

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma