Pašvaldības izsoles

Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldībai piederošai kustamai mantai – automašīnai OPEL ANTARA, valsts reģistrācijas Nr. HG1006, izlaiduma gads – 2008. gads.

Pirmās izsoles sākumcena ir EUR 2 000,00 ar PVN, solis – EUR 100,00, nodrošinājums – 10% no kustamās mantas vērtības, t.i., EUR 200,00 ar PVN, dalības maksa EUR 10,00.

Izsole notiks Mērsraga Tautas nama mazajā zālē, Lielā iela 25, Mērsrags, LV 3284, 2021. gada 11. maijā plkst.14.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 10.05.2021. plkst. 17.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Mērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 8.00 -16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv.  Tālrunis uzziņām 26572494.

Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldībai piederošai kustamai mantai – lidlauka skrejceļu betona plāksnēm, izmērs 2 x 6 m, daudzums – 14 gab.

Pirmās izsoles sākumcena ir EUR 6 020,00 ar PVN, solis – EUR 100,00, nodrošinājums – 10% no kustamās mantas vērtības, t.i., EUR 602,00 ar PVN, dalības maksa EUR 10,00.

Izsole notiks Mērsraga Tautas nama mazajā zālē, Lielā iela 25, Mērsrags, LV 3284, Latvija 2021. gada 11. maijā plkst.13.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 10.05.2021. plkst. 17.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Mērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 8.00 -16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv.  Tālrunis uzziņām 26572494.

Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – nekustamais īpašums “Mežaudzes”, Mērsrags, Mērsraga novads, īpašuma platība 3,2 ha, no tiem meža platība 2,8 ha (kadastra numurs 8878 004 0171).

Pirmās izsoles sākumcena ir EUR 10 000,00, solis – EUR 300,00, nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma vērtības, t.i., EUR 1000,00, dalības maksa fiziskām personām EUR 50,00, juridiskām personām EUR 100,00.

Izsole notiks Mērsraga novada pašvaldībā, Lielā iela 35, Mērsrags, LV-3284, Latvija 2020. gada 27. novembrī plkst.11.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 27.11.2020. plkst. 10.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Mērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 8.00 -16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv.  Tālrunis uzziņām 26572494.

 

 

 

 

 

 


Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma