Pašvaldības izsoles

Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldībai piederošai kustamai mantai – lidlauka skrejceļu betona plāksnēm, izmērs 2 x 6 m, daudzums – 30 gab.

Pirmās izsoles sākumcena ir EUR 12 000,00 bez PVN, solis – EUR 100,00, nodrošinājums – 10% no kustamās mantas vērtības, t.i., EUR 1 200,00 bez PVN, dalības maksa EUR 10,00.

Izsole notiks Mērsraga novada pašvaldībā, Lielā iela 35, Mērsrags, LV 3284, Latvija 2019. gada 25. aprīlī plkst.11.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 24.04.2019. plkst. 17.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Mērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 8.00 -16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv.  Tālrunis uzziņām 26572494.

 

 

Mērsraga novada pašvaldība rīko atsavināšanu – pārdošanu par brīvu cenu pašvaldībai piederošai kustamai mantai –

Mērsraga novada pašvaldība izsolē pārdod autobusu ISUZU TURQUOISE,  ar valsts reģistrācijas numura zīmi HC6848, krāsa – pelēka, izgatavošanas gads - 2008. gads. Autobusa nosacītā cena ir EUR 2400,00(divi tūkstoši četri simti eiro) ieskaitot PVN., kas ir arī izsoles sākumcena.

Autobusam nav spēkā esoša tehniskā apskate.

Autobusu var apskatīt, iepriekš  laiku saskaņojot pa tālruni 26572494.
Personas, kuras vēlas iegādāties autobusu, iesniedz pieteikumu Mērsraga novada pašvaldībā  Lielā ielā 16, Mērsragā desmit darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas.
Ja pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām, kas notiks  2019.gada  19.novembrī  plkst. 10:00   Mērsraga novada pašvaldībā  Lielā ielā 35, Mērsragā.

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2019.gada 15.novembrim, plkst.16.00 Mērsraga novada pašvaldībā, Lielā ielā 35, Mērsragā.

 

 

 


Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma