Pašvaldības projekti

27

Informācija par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” īstenošanu

2014.gada 15.oktobrī starp Mērsraga novada pašvaldību un Valsts un reģionālās attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” projekta id. Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/060 ieviešanu. Projekta mērķis – Attīstīt vidi ilgtspējīgai interneta pārklājuma zonas piekļuvei Mērsraga novadā, kas sekmēs novada iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos.

Projekta īstenošanas laikā Mērsraga novada pašvaldība sasniedza plānotos projekta rezultātus – tika izveidoti 11 publiskie interneta pieejas punkti - Mērsraga pagasta, Upesgrīvas ciema, Saieta namā “Mazvalteri”, Mērsragā - Bākas iela 56b (Stāvlaukums un skatu tornis pie jūras), Mērsraga novada Tautas namā -Lielā iela 25, Mērsraga invalīdu atbalsta centrā - Kadiķu iela 1, pirmsskolas izglītības iestādē “Dārta” - Lielā iela 3, Mērsraga novada Brīvā laika pavadīšanas centrā - Lielā iela 53, Mērsraga novada Pakalpojumu sniegšanas telpās - Dzintaru iela 1 - 9, Mērsraga estrādē “Jēgerleja” - Estrādes iela, Stāvlaukumā pie pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” - Lielā iela 3a pie lielceļa, Stāvlaukumā pie Mērsraga tilta - Lielā iela 62 un atpūtas vieta–ceļš uz skolu-stāvvieta-tūrisma objekts - Priežu iela 1-Skolas ielas krustojums.

Pilnveidoti 3 esošie publiskie interneta pieejas punkti – Informācijas centrā – Mērsragā, Zvejnieku iela 2, Mērsraga novada pašvaldības ēkā - Lielā iela 35 un Mērsraga vidusskolā - Skolas iela 8.

Projekta ietvaros ir iegādātas divas daudzfunkcionālās iekārtas un datorkomplekti ar atbilstošu programmatūru, kas uzstādīti un sekmīgi darbojas Upesgrīvas ciema  Saieta namā “Mazvalteri” un Mērsraga Informācijas centrā. Mērsraga novada iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja izmantot interneta pakalpojumus, kopēt nepieciešamos materiālus, izdrukāt krāsainas lapas, afišas un bildes, gan Saieta namā, gan Informācijas centra telpās. Piekļuve pie datortehnikas būs iespējama astoņas stundas dienā. Projekta īstenošanas rezultātā Mērsraga novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot interneta pakalpojums bez maksas jebkurā no novada teritorijas jaunizveidotajiem un pilnveidotajiem interneta punktiem.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8235,29 no kurām ERAF finansējums 85%, t.i. EUR 7000,00, valsts budžeta dotācija 2,25%, t.i. EUR 185,29 un pašvaldības līdzfinansējums 12,75%, t.i. EUR 1050,00.

 

PROJEKTU “PUBLISKO INTERNETA PUNKTU UZLABOJUMI UN ATTĪSTĪBA MĒRSRAGA NOVADĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IRMĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA
 
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU
 NODROŠINA VALSTS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

 

Twitter

 

Aptaujas

Vecākus lūdz izvērtēt bērnudārza nepieciešamību vasarā. Vai tavam mazajam mērsradzniekam – pirmsskolas vecuma bērnam/bērniem JŪLIJA mēnesī būtu nepieciešami bērnudārza pakalpojumi?
     Rezultāti » 

Reklāma