Pašvaldības projekti

6

Jauna medicīniskā aprīkojuma iegāde ģimenes ārsta prakses uzlabošanai!

Mērsraga novada ambulances ģimenes ārste Annemarija Lormane 2019.gada jūlijā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, un uzsāka projekta „Uzlabojumi kvalitatīvai veselības pakalpojumu pieejamībai Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē” (projekta id. nr. 9.3.2.0/19/A/094) īstenošanu.

Projekta darbības paredz uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti Mērsraga novada iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, teritorijas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai un darbības uzlabošanai Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta prakse ir iegādājusies jaunas medicīniskās iekārtas – elektrokardiogrāfu, lai pacientiem būtu iespējams regulāri rūpēties par savas sirds veselību un veikt izmeklējumu, kā arī urīna analizatoru un jaunu LED manipulāciju lampu uz statīva. Plānots, ka līdz šī gada augustam tiks iegādāts arī jauns hemoglobinometrs, glikometrs, iekārta holesterīna noteikšanai un jauns ledusskapis vakcīnu uzglabāšanai. Veiktie infrastruktūras uzlabojumi A. Lormanes ģimenes ārsta praksē tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta. Plānots, ka projekts tiks īstenots līdz 2020.gada augustam.

 

Publicēts: 06.04.2020.