Pašvaldības projekti

22

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. DI Kurzmē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem – 19 Kurzemes pašvaldībām, tai skaitā Mērsraga pašvaldību, VSAC “Kurzeme” un 4 bērnu namiem. Projekta “Kurzeme visiem” finansējums un tā ietvaros atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.
iesūtīts: 22.03.2016lasīt tālāk »
23

Ieviests projekts “Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga novada ūdenstilpnēs”

Projekts “Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga novada ūdenstilpnēs”, Id. Nr.2.28., tiek realizēts Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas, Zivju fonda ietvaros izsludinātā pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākums, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros.
iesūtīts: 23.10.2015lasīt tālāk »
27

Informācija par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” īstenošanu

2014.gada 15.oktobrī starp Mērsraga novada pašvaldību un Valsts un reģionālās attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” projekta id. Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/060 ieviešanu. Projekta mērķis – Attīstīt vidi ilgtspējīgai interneta pārklājuma zonas piekļuvei Mērsraga novadā, kas sekmēs novada iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos.
iesūtīts: 27.06.2015lasīt tālāk »

Twitter

 

Aptaujas

Vai Jums patīk jaunās mājas lapas dizains un funkcionalitāte?
     Rezultāti » 

Reklāma