Pašvaldības pakalpojumi

Pakalpojumi un maksas

 

Izziņa no domes arhīva – 4,27 euro;

Izziņa par zemes tarnsformāciju – 7,11 euro;

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu2,85 euro;

Domes  sēdes protokola izraksts – 2,85 euro;

Raksturojums, rekomendācija – 7,11 euro (par lapu);

Izraksts vai apliecināta kopija no Mērsraga novada Domes saistošajiem noteikumiem – 1,42 euro (par lapu)

Izziņas par dzīvesvietu, par ģimenes sastāvu, par pēdējo deklarēto dzīvesvieti – 2,85 euro;

Izziņa par plānoto/ atļauto īpašuma izmantošanas veidu – 7,11 euro

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju – 4,28 euro.

Atļauja iebraukšanai Mērsraga novada kāpu zonā – 14,23 euro

 

Telpu noma Mērsraga vidusskolā:

 • Telpas – 2,50 euro diennaktī no personas
 • Telpas ar gultām – 4,00 euro diennaktī no personas
 • Telpas ar gultām un gultasveļu – 5,50 euro diennaktī no personas;
 • Telts vieta – 1,50 euro no personas;
 • Telpu noma pasākumiem bez virtuves pakalpojumiem – 0,50 euro no personas;
 • Telpu noma ar virtuves pakalpojumiem – 1,00 euro no personas

Telpu noma Mērsraga Tautas namā:

Lielā zāle + palīgtelpas:

 • Slēgtie atpūtas pasākumi – 142,29 euro;
 • Semināri, konferences, sapulces – 99,60 euro;
 • Noma stundā – 28,46 euro

Mazā zāle + palīgtelpas:

 • Visa diena – 56,91 euro
 • Noma stundā -14,23 euro

Valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju:

 • Laulības reģistrācija – 14,00 euro;
 • Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7,00 euro;
 • Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izniegšana – 7,00 euro

Laulības ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām – 142,29 euro.

Tirdzniecības atļaujas publiskās vietās Mērsraga novadā:

 • Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem mākslas un amatniecības izstrādājumiem- 14,23 euro;
 • Tirdzniecība ar produktiem no zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem – 21,34 euro;
 • Tirdzniecība ar pašu saražotu lauksaimniecības produksciju, tai skaitā ziediem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem – 7,11 euro;
 • Tirdzniecība ar pārtikas precēm, karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām, un bezalkoholiskajiem dzērieniem – 42,69 euro;
 • Tirdzniecība ar pārtikas precēm, karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām, un alhoholiskajiem dzērieniem – 71,14

 

 

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu:

 

Nodevas objekts

Likme(latos)

Personām, kuru   deklar.dzīvesvieta nav Mērsragā novadā

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Mērsraga novadā

Būvatļaujas saņemšana

1.1.Dzīvojamā ēka:

1.1.1. būvapjoms līdz 600 m3

1.1.2. būvapjoms 600 m3 un vairāk

 

56,91 euro

 71,14 euro

 

42,69 euro

56,91 euro

1.2.Vasaras māja – brīvdienu māja

56,91 euro

42,69 euro

1.3.Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un renovācija

56,91 euro

42,69 euro

1.4.Saimniecības ēka

56,91 euro

42,69 euro

1.5.Saimniecības ēkas rekonstrukcija:

1.5.1. būvapjoms līdz 1000 m3

1.5.2.būvapjoms virs 1000 m3

 

 

56,91 euro

71,14 euro

 

 

42,69 euro

56,91 euro

1.6.Palīgēkas

1.6.1.šķūnis

1.6.2.garāža

1.6.3.klēts

1.6.4. pirts

1.6.4.1.būvapjoms līdz 120 m3

1.6.4.2. būvapjoms virs 120 m3

 

28,46 euro

28,46 euro

28,46 euro

 

42,69 euro

71,14 euro

 

21,34 euro

21,34 euro

21,34 euro

 

21,34 euro

56,91 euro

1.7.Palīgēku rekonstrukcija

56,91 euro

 

42,69 euro

 

1.8.Sabiedriskas  nozīmes objekti 1.8.1.būvapjoms līdz 1000 m3

 1.8.2.būvapjoms 1000 m3 un vairāk

 

71,14 euro

85,37 euro

 

56,91 euro

71,14 euro

 

1.9.Laukumi

1.9.1.stāvlaukumi

1.9.2.kravas laukumi

 

71,14 euro

85,37 euro

 

56,91 euro

71,14 euro

1.10.Ielu, ceļu jaunbūves

71,14 euro

56,91 euro

1.11.Ielu, ceļu rekonstrukcija

56,91 euro

42,69 euro

1.12.Angāri

85,37 euro

71,14 euro

1.13.Sakaru komunikāciju izbūve

56,91 euro

42,69 euro

1.14.Elektrolīnijas, elektroapgādes trases izbūve

56,91 euro

42,69 euro

1.15.Kempings

        - būvapjoms līdz 30m3

 

71,14 euro

 

56,91 euro

1.16.Konteineru tipa ēkas(1gb)

42,69 euro

28,46 euro

1.17.Ražošanas objekti

1.17.1.būvapjoms līdz 1000 m3

1.17.2. būvapjoms 1000m3 un vairāk       

 

85,37 euro

92,49 euro

 

71,14 euro

71,14 euro

1.18.Ražošanas objektu rekonstrukcija

85,37 euro

71,14 euro

1.19.Lauksaimniecības ražošanas palīgēka:

1.19.1.būvapjoms līdz 100 m3

1.19.2. būvapjoms virs 100 m3

 

 

42,69 euro

56,91 euro

 

 

28,46 euro

42,69 euro

1.20.Ēku nojaukšana

71,14 euro

56,91 euro

1.21.Ūdensvadu un kanalizācijas trases izbūve

56,91 euro

42,69 euro

 

Būvatļaujas pagarināšana – 14,23 euro

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma