Talsu novada sociālais dienests

Talsu novada Sociālais Dienests Mērsraga pagastā

Lielā iela 53, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284

Tel: 63237708
Fax.: 63237710
Mob.tel: 26464443
e-pasts: gunta.fibiga@talsi.lv

Sociālais dienests ir Talsu novada pašvaldības izveidota un tās pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Tā darbojas uz Talsu  novada Sociāla dienesta nolikuma pamata.

Klientu pieņemšanas laiks

 

Otrdienās

9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

 

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Linda Gerucka

27234286

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām

63237708

Sociālās palīdzības organizatore

Iveta Neimane

28909271

63237708

Sociālā darba nodaļas vadītāja

Gunta Fībiga

26464443

Sociālā dienesta vadītāja

Dace Zeļģe

22008676

(tikai iepriekš piesakoties)Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma