Pašvaldības policija

Mērsraga novada pašvaldības policija

Mērsrags, Mērsraga novads,
Lielā iela 25
LV-3284
(Tautas namā, ieeja no sētas puses)

TĀLRUNIS - 20703443, 26573007

Ārpus pašvaldības policijas darba laiku sazināties ar Valsts policiju pa tālruni 110.

MĒRSRAGA PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Tālrunis: 20703443, 26573007

Adrese: Lielā iela 25, Mērsrags, LV- 3284

Mērsraga novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties sabiedriskās kārtības uzturēšanā, ziņojot par novērotajiem pārkāpumiem pašvaldības policijai.

DARBA LAIKS/APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA - 

Otrdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 19:00
Ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00 

Atgādinām, ka par apzināti nepatiesu speciālo dienestu izsaukšanu paredzēta administratīvā atbildība! Zvanot uz pašvaldības policijas tālruņiem, lūgums minēt savu vārdu, uzvārdu!


Mērsraga novada pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:

 • likumpārkāpumu profilakse
 • par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana
 • kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana
 • Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā pašvaldības policijas kompetence:

 • smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole
 • ūdens satiksmes kontrole (izņemot satiksmes negadījumus)
 • atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole
 • mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole
 • alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumu ievērošanas kontrole
 • pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole
 • dzīvesvietas deklarēšanas kontrole

Papildus šiem uzdevumiem Mērsraga novada pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic:

 • sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie vidusskolas
 • transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu kontroli
 • publisko vietu videonovērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
 • civilās aizsardzības pasākumus
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm

 

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma