Pašvaldības policija

Mērsraga novada pašvaldības policija

Mērsrags, Mērsraga novads,
Lielā iela 25
LV-3284
(Tautas namā, ieeja no sētas puses)
e-pasts: policija@mersrags.lv

Mērsraga novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties sabiedriskās kārtības uzturēšanā, ziņojot par novērotajiem pārkāpumiem pašvaldības policijai.

Atgādinām, ka par apzināti nepatiesu speciālo dienestu izsaukšanu paredzēta administratīvā atbildība! Zvanot uz pašvaldības policijas tālruņiem, lūgums minēt savu vārdu, uzvārdu!


Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs
Egils Bolmanis
mob.tel. BITE 20703443Pašvaldības policijas kārtībnieks
Jurğis Jozupupe - Upesjozups
MPP dežūrgrupas tālruņa numurs: LMT 27234282


Mērsraga novada pašvaldības policijas pieņemšanas laiks policijas telpās:
katru darba dienu, iepriekš zvanot uz tālr. 20703443.

Mērsraga novada pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:

 • likumpārkāpumu profilakse
 • par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana
 • kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana
 • Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā pašvaldības policijas kompetence:

 • smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole
 • ūdens satiksmes kontrole (izņemot satiksmes negadījumus)
 • atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole
 • mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole
 • alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumu ievērošanas kontrole
 • pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole
 • dzīvesvietas deklarēšanas kontrole

Papildus šiem uzdevumiem Mērsraga novada pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic:

 • sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie vidusskolas
 • transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu kontroli
 • publisko vietu videonovērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
 • civilās aizsardzības pasākumus
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm

 

Twitter

 

Aptaujas

Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk?
     Rezultāti » 

Reklāma