Mērsraga novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa

Lielā iela 35, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Madara Brāle
Tālrunis: 63235602; Fax.: 63237701
E-pasts: madara.brale@mersrags.lv, dzimtsaraksti@mersrags.lv

Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Mērsraga novada pašvaldības  izveidota un padotībā esoša iestāde, kas nodrošina Pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā.

  • Dzimšanas faktu reģistrācija;
  • Miršanas faktu reģistrācija;
  • Laulības reģistrācija;
  • Ierakstu izdarīšana laulības reģistrā, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu;
  • Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas lietas, sagatavot atzinumus, pamatojoties uz ieinteresēto personu iesniegumiem;
  • Atjaunot bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulēt, papildināt un labot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumiem, administratīvajiem aktiem, nodaļas atzinumu vai ieinteresēto personu iesniegumiem.

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma