Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Vasaras māja
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:„Laidas”, Upesgrīva, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:19.03.2015
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:19.03.2015. Nr.13
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:19.03.2015. Nr.11./2015
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:20.04.2015
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:19.03.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-