Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Skolas ielas segums
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Skolas iela, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:19.03.2015
Būvniecības veids:Pārbūve
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:19.03.2015. Nr.12
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:19.03.2015. Nr.10./2015
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:20.04.2015
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:19.03.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-