Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Piekrastes teritorijas krasta nostiprināšana
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:19.02.2015
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:19.02.2015.
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:26.02.2015. 2015. Nr.5/15
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:27.03.2015
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:19.02.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-