Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:BIS-2650-9
Būvniecības iecere:Aptieka
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Kadiķu iela 1 A, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:04.02.2016
Būvniecības veids:Lietošanas veida maiņā bez pārbūves
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:04.02.2016. Nr.9
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Paskaidrojuma raksts
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:04.02.2016
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:04.02.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-