Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:BIS-2641-6
Būvniecības iecere:Dzīvojamā māja
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:“Sigitas”, Upesgrīva, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:21.01.2016
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:21.01.2016. Nr.6
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:03.02.2016. Nr.3./2016.
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:04.03.2016
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:18.02.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-