Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Dzīvojamā māja
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:“Jaunspuras”, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:12.05.2016
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:12.05.2016. Nr.48
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:12.05.2016. Nr.20./2016.
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:13.06.2016
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:12.05.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-