Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Mērsraga ostas piestātnes Nr.8 pārbūve par zvejas kuģu piestātni
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Mērsraga osta
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:05.05.2016
Būvniecības veids:Pārbūve
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:05.05.2016. Nr.43
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:09.05.2016. Nr.17./2016.
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:10.06.2016
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:05.05.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-