Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Ventilācijas un apkures sistēma (BIS-9693-41)
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Lielā iela 5, Mērsrags, Mērsrags novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:07.04.2016
Būvniecības veids:Ierīkošana
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:07.04.2016. Nr.37
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Apliecinājuma karte
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:-
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:07.04.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-