Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:BIS-2636-5
Būvniecības iecere:Meliorācijas grāvis
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:“Krūmāji”, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:21.01.2016
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:21.01.2016. Nr.5
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Paskaidrojuma raksts
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:21.01.2016
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:21.01.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-