Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:BIS-9653-35
Būvniecības iecere:Dzīvojamā māja un viesu māja
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Bākas iela 48, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:07.04.2016
Būvniecības veids:Pārbūve
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:07.04.2016. Nr.30
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:07.04.2016. Nr.14./2016
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:08.05.2016
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:07.04.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-