Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:BIS-3616-25
Būvniecības iecere:Ceļš uz skolu
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Mērsragā, Mērsraga novadā
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:17.03.2016
Būvniecības veids:Pārbūve
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:17.03.2016. Nr.25
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:17.03.2016. Nr.11./2016
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:18.04.2016
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:17.03.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-