Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:BIS-3600-22
Būvniecības iecere:Saimniecības ēka
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Bākas iela 47A, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:17.03.2016
Būvniecības veids:Novietošana
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:17.03.2016. Nr.22
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Paskaidrojuma raksts
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:-
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:17.03.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-