Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:BIS-2705-12
Būvniecības iecere:Dzīvojamā māja
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Lielā iela 19, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:18.02.2016
Būvniecības veids:Vienkāršota fasādes atjaunošana
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:18.02.2016. Nr.12
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:-
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:18.02.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-