Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Dzīvojamā ēka
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Lielā iela 22, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:11.12.2015
Būvniecības veids:Vienkāršota fasādes atjaunošana
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:11.12.2015
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:11.12.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-