Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Mērsraga ostas teritorijas galvenās caurlaides pārbūve piekļuves kontroles sistēmu izbūvei
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:10.12.2015
Būvniecības veids:Pārbūve
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:10.12.2015. Nr.85
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Paskaidrojuma raksts
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:-
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:10.12.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-