Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Žogs
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:“Rūķi”, Upesgrīva, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:29.10.2015
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:29.10.2015. Nr.79
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Paskaidrojuma raksts
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:-
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:29.10.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-