Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Vasarnīca
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Bākas iela 47 A, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:01.10.2015
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:08.10.2015. Nr.73
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:08.10.2015. Nr.44./2015.
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:09.11.2015
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:12.11.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-