Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Dzīvojamā ēka
Būvniecības ieceres realizācijas vieta: Lielā iela 19, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:17.09.2015
Būvniecības veids:Nojaukšana
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:17.09.2015. Nr.64
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Paskaidrojuma raksts
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:-
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:17.09.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-