Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:vasarnīca
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Vēju iela 12, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:25.08.2015
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:25.08.2015. Nr.58
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:03.09.2015. Nr.39./2015
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:04.10.2015
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:25.08.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-