Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:BIS-2291-3
Būvniecības iecere:Ģeneratora ēkas un kazarmas demontāža
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Bākas iela 56, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:15.01.2016
Būvniecības veids:Demontāža
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:15.01.2016. Nr.3
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Paskaidrojuma raksts
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:15.01.2016
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:15.01.2016
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-