Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Palīgēka – noliktava
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Kāpu iela 13, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:14.07.2015
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:14.07.2015. Nr.46
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:Paskaidrojuma raksts
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:-
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:14.07.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-