Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Dzīvojamā māja, saimniecības ēka un garāža
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:Ezera iela 25, Mērsrags, Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:17.06.2015
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Aktīvs
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:17.06.2015. Nr.33
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:17.06.2015. Nr.28./2015
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:18.07.2015
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:01.07.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-