Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:Dzīvojamās mājas pārbūve-nojume
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:„Mārupes” Upesgrīva Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:17.04.2015
Būvniecības veids:Pārbūve
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:17.04.2015. Nr.17
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:17.04.2015. Nr.16./2015
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:18.05.2015
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:17.04.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-