Būvdarbu uzskaites reģistrs

BIS kods:
Būvniecības iecere:pirts
Būvniecības ieceres realizācijas vieta:„Mārupes” Upesgrīva Mērsraga novads
Būvniecības ieceres iesniegšanas datums:02.04.2015
Būvniecības veids:Jauna būvniecība
Stadija:Pabeigts
Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums,Nr:02.04.2015. Nr.16
Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums,Nr:
Būvatļaujas Izsniegšanas datums, Nr.:09.04.2015. Nr.15/2015
Diena,kad stājas spēkā būvatļauja:10.05.2015
Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi:02.04.2015
Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā:-
Papildus informācija:-