Pašvaldības rekvizīti

Mērsraga pagasta pārvalde

Mērsraga pagasta pārvalde (reģistrācijas nr. – 90009477521, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)
AS „SEB banka”, konta nr. LV29UNLA0050016515452 – ziedojumiem;
AS „SEB banka”, konta nr. LV85UNLA0050016515414 – norēķiniem;
AS „Swedbank”, konta nr. LV74HABA0551030287614 – norēķiniem.

Veicot bankas pārskaitījumu no 2021. gada 1. jūlija maksājumu rekvizītos kā saņēmēju turpmāk jānorāda:
Iepriekšējais nosaukums līdz 2021. gada 30. jūnijam Jaunais nosaukums no 2021. gada 1. jūlija
Talsu novada pašvaldība = Talsu novada pašvaldība
Dundagas novada pašvaldība = Dundagas pagasta pārvalde
Rojas novada pašvaldība = Rojas pagasta pārvalde
Mērsraga novada pašvaldība = Mērsraga pagasta pārvalde

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma