Pašvaldības rekvizīti

No 1. oktobra stājas spēkā izmaiņas Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību norēķinu kontos

 

Pamatojoties uz Talsu novada domes 13.09.2021. lēmumu nr. 185, no 1. oktobra stājas spēkā izmaiņas Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību norēķinu kontos.

No 1. oktobra Mērsraga pagasta pārvaldes sadarbības partneriem un pakalpojumu saņēmējiem turpmāk norēķinu rekvizītos ir jānorāda Talsu novada pašvaldības reģistrācijas nr. 90009113532 un maksājumu konts: A/S „SEB banka” LV49UNLA0028700130033. Juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Norēķinu konts izmantojams norēķiniem par jebkuru pašvaldības sniegto pakalpojumu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli, telpu nomu un citiem.

Par septembrī saņemtajiem rēķiniem, piemēram,  nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pēc 1. oktobra, kā saņēmējs jānorāda „Talsu novada pašvaldība”.

Informācija par Talsu novada pašvaldības norēķinu kontiem pieejama talsunovads.lv sadaļā „Par pašvaldību”.

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma