Biedrības, Nevalstiskās organizācijas

Biedrība „Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs

Mērsraga invalīdu atbalsta centrs tika dibināts 2007. gadā ar Nīderlandes Oranfe Fonda atbalstu. Taču divus gadus vēlāk - 2009. gadā centrs tika reģistrēts kā biedrība. Šobrīd biedrība ir viens no labās prakses piemēriem NVO darbībā Ziemeļkurzemē.
Lai arī nosaukums nepārprotami liecina par šīs organizācijas saistību ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tomēr tā darbība jau labu brīdi ir kļuvusi daudz plašāka un dažādākas sabiedrības grupas aptveroša.
• Kontaktpersona: Daiga Skvorcova
• Kontakttālrunis: 26884855
• Darbības adrese: Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga pag., Mērsraga nov., LV-3284

Biedrība “Kurzemīte plus”

Lielā 25, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284

Brīvā laika pavadīšanas centrs

Bērniem ir iespēja brīvā atmosfērā pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem, uzspēlēt dažādas spēles, kā arī veikt citas radošas un interesantas nodarbes audzinātāju vadībā.
Lielā iela 53, Mērsrags,
Mērsraga novads,
LV-3284
Tel.- 26464443

Biedrība “Futbola klubs “Mērsrags””

Biedrības mērķis ir veicināt apkārtējās sabiedrības vispārējā veselības stāvokļa un kultūras attīstību;piesaistīt pēc iespējas vairāk Mērsraga un tā apkārtnes iedzīvotājus sportam, konkrēti futbolam;rīkot futbola nodarbības un sacensības bērniem, skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem, veidot komandas un nodrošināt to līdzdalību futbola turnīros un sacensībās - rajona čempionātā, Latvijas čempionātā u.c.;iesaistot pagasta un tā apkārtnes iedzīvotājus sportā, veicināt dažādu sociālo problēmu mazināšanu, kā smēķēšana, alkohola un narkotiku lietošana, kā arī veicināt vispārējās un sociālās spriedzes mazināšanu;iesaistīt sabiedriskajā dzīvē bērnus no sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm;attīstīt iedzīvotājos patriotisma jūtas;veicināt apkārtējo pagastu iedzīvotāju sadraudzību, kā arī attīstīt veselīgu konkurenci;veicināt rezultātu izaugsmi;nodrošināt vienlīdzīgas sportošanas iespējas starp pretējā dzimuma pārstāvjiem;rīkot atpūtas vakarus pagasta iedzīvotājiem, kā arī sadraudzības vakarus starp apkārtējo pagastu iedzīvotājiem;vispārēja sabiedriskā labuma darbība.
Ceriņu iela 31, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284
Tel. 26474533

Sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta fonds “MĒRSRAGS”

Mērķis – veicināt, popularizēt un atbalstīt sporta makšķerēšanu kā videi draudzīgu atpūtas un dabas resursu ilgtspējas izmantošanas veidu.
Mērsraga nov., Upesgrīva, “Upesgrīvas Ziediņi”, LV-3284

Mednieku klubs “Mērsrags”

Mērķis - sekmēt dabas aizsardzību (savvaļas dzīvnieku un putnu populāciju);aizsargāt mednieku tiesības Latvijā;efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana un apmedīšana;medību tradīciju saglabāšana un izveidošana.
Rožu iela 11, Mērsrags, Mērsraga nov., LV-3284
Tel. 29355095

Mednieku un makšķernieku biedrība “Nurme”

Mērsraga nov., Mērsrags, Ozolu iela 8, LV-3284
Tel. 29409290

“ZVEJNIECĪBAS BIEDRĪBA MĒRSRAGS”

Mērķis -veicināt zivsaimniecības un zvejniecības attīstību, veicot pasākumus zivju produktu vērtības palielināšanā, zivsaimniecības infrastruktūras uzlabošanā, dažādu inovāciju ieviešana zivju pirmapstrādē un pārstrādē, kā arī zvejas flotes efektivitātes paaugstināšanā.
Bākas iela 53, Mērsrags, Mērsraga novads,LV-3284
Tel. 29332215
Piekļūstamības paziņojums · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes