SIA Mērsraga ūdens projekti

25

„Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2.kārta” Aktualitātes

SIA „Mērsraga ūdens” aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros septembrī ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2.kārta” Nr.3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/094/027 realizāciju.

Darbi uzsākti Dzintaru ielā, nākamā iela, kurā paredzēts veikt ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbus, būs Ozolu iela.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 9.mēneši. Projekta gaitā paredzēts izbūvēt asenizācijas transporta savākto notekūdeņu pieņemšanas aku, rekonstruēt (~1420m) un paplašināt(~1030 m) ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu (~2270 m) Ozolu, Ceriņu, Vēju, Paparžu, Lazdu ielās. Paredzēts izbūvēt divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas - Ozolu un Paparžu ielās.
 
SIA "Mērsraga ūdens" valdes loceklis
Andrejs Kozlovs

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma