Kultūras ziņas

3

Mēs bijām, esam un būsim!

Mērsraga Tautas nams ir nosvinējis savu 55 gadu jubileju. Šis bija emocionāls un prieka pilns koncerts, kurš ļāva ielūkoties pagātnē un atcerēties – kā tas bija 55 gadus atpakaļ. Koncerts norisinājās divās daļā. Pirmā daļa tika veltīta vēstures faktu atspoguļošanai, par ko parūpējās trīs kultūras peles, kuras jau no Tautas nama izveides laika ir dzīvojušas zem skatuves dēļiem un redzējušas visu kas notiek namā – kā mainās vadītāji, pulciņi un kā tiek svinēti svētki.

Pasākuma otrā daļa tika veltīta priekšnesumiem gan no pašmāju kolektīviem, gan ciemiņiem. Uzstājās deju kopa „Silvas”, vokālais ansamblis „Cantabile”, Mērsraga mūzikas un mākslas skolas audzēknes – Elēna Kniploka, Līga Indruškeviča, Loreta Gūtšmite, kā arī Mērsraga vidusskolas ansamblis, kuru vada Aija Barovska. Pie mums savas balsis skandināja Valdemārpils koris „Akords” ar vadītāju Baibu Pipari, bet dejā griezās Engures deju kolektīvi „Jadals”, „Ungurs”- vadītājs Juris Poga, kā arī deju grupa „Reda” – vadītāja Rima Mortuļeva.

  Kā jau svētku reizē, neiztikām arī bez svētku tortes un uguņošanas, par kuru Tautas nama kolektīvs vēlas pateikt sirsnīgu paldies: Vijai Klēverei, Gvido Erķim, Aigaram Šteinbergam, Jānim Budreikam, Gitai Vaičulei un Marekam Līcītim, Jānim Bulim, SIA „IMS”, kā arī Skaidrītei Mežzīlei.

            Lielu paldies vēlos teikt arī kafejnīcai „Kreses” par gardajiem groziņiem, deju kopai „Silvas”, ansamblim „Cantabile”, amatierteātrim „Etīdes” par atbalstu pasākuma organizēšanā. Sandijai Štreinertei un Aijai Štreinertei – Roļai par skaistajām dekorācijām. Jānim Kaļiņičenko un Igoram Roļam par mūziku. Laumai Gulbei, Kristai Zignerei, Klintai Brinkmanei par aktīvo iedalīšanos pasākuma pilnveidošanā. Protams, paldies arī Mērsraga vidusskolai, Mērsraga mūzikas un mākslas skolai, Pirmsskolas izglītības iestādei „Dārta” un visiem pārējiem sveicējiem, tiem, kuri veltīja labus vārdus un atrada laiku būt kopā ar mums šajā svētku dienā.

 

Mērsraga Tautas nama vadītāja
Kristīne Veinberga