Kultūras ziņas

12

Šogad Latvijas valsts svētkus Mērsragā atzīmēsim 19. novembrī

Svētku koncerts tiešraidē un gaismu saspēle uz ēkām!

🥳Svētkus iesāksim ar tiešraides koncertu, kurā paldies teiksim vietējiem Goda rakstu un pateicību saņēmējiem jeb tiem, kas ienes gaismu mūsu pagastā un citos cilvēkos ar savu veikumu, kas bieži vien ir ārpus darba pienākumiem. Koncertā ar muzikāliem priekšnesumiem mūs priecēs Evelīna Krama.

❗️Ja vēlaties sveikt Goda rakstu vai pateicību saņēmējus, aicinām sazināties ar katru saņēmēju individuāli, lai vienotos par sveikšanu. Epidemioloģisko drošības apsvērumu dēļ koncerts klātienē tiek organizēts tikai Goda rakstu un pateicību saņēmējiem!

Talsu novada Goda balvu saņems:

Inga Hartika - par ieguldījumu Mērsraga pagasta vēstures apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

Terēzija Zondaka - par mūža ieguldījumu pirmsskolas pedagoģijā.

Silva Štreinerte - par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

Juris Venckus - par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā.

Sandija Joņina - par brīvprātīgas iniciatīvas “Bākas ielas svētki” organizēšanu.

Valda Zvirgzdiņa - par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

Pateicības saņems:

Gunārs Ozols - par ieguldījumu Mērsraga muzeja ekspozīcijas veidošanā.

Dana Strupa - par teicamiem panākumiem Mērsraga rokdarbu klubiņā.

Agita Kauliņa - par teicamu pienākumu pildīšanu Mērsraga pasta nodaļā.

🤩 Svētku turpinājumā aicinām doties pastaigā vērot, kā Mērsrags iemirdzēsies par godu Latvijas dzimšanas dienai!

Uz tikšanos svētkos!