Kultūras ziņas

3

Koris apguva jaunas dziesmas un gudrības Laucienē

1. februārī, sestdienā, spītējot drūmajam laikam, daļa no Mērsraga jauktā kora “Pa vējam” devās uz Laucieni, lai tur ikgadējā pasākumā “Sadziedam Laucienē” kopā ar 7 citiem, daudz pieredzējušākiem, Talsu koru apriņķa jauktajiem koriem apgūtu jaunas dziesmas un dalītos dažādās koru gudrībās.

Mērsragā tajā pašā dienā norisinājās cits pasākums, tāpēc, kā vakarā koncertā jokoja kora vadītāja Aija Kaļiņičenko, šeit ir atbraucis tikai “Pa”, bet “vējam” nav ieradies, proti, uz Laucieni aizbrauca tikai aptuveni trešdaļa no koristiem. Tad nu viena no gudrībām, kurās varējām dalīties ar citiem koriem, bija – nenobīties un nepadoties, kaut arī mūsu šobrīd ir tik maz. Vēlāk izrādījās, ka šī gudrība mums ir kopīga ar Dundagas kultūras pils jaukto kori, kurš arī uz sadziedāšanos bija ieradies nedaudz vairāk kā 10 cilvēku sastāvā.

 

Visu dienu, sadalīti grupās pa diviem koriem, pie dažādiem diriģentiem apguvām 3 jaunas, daudzbalsīgas dziesmas, kuras veidos lielkoncerta repertuāru Talsos, 19. jūnijā, pilsētas svētku ietvaros. Tāpat kādu no šīm dziesmām koriem nāksies atrādīt arī skatē, kura norisināsies jau aprīlī.

 

Viegli Laucienē negāja ne koristiem, ne arī tiem diriģentiem, kuri centās vienas dienas garumā kuplam dziedātāju pulkam iemācīt ne nu tās vieglākās dziesmas. Arī mūsu Aija bija viena no šiem diriģentiem, kopā ar Vēsmu Ozoliņu no Talsiem, Agritu Priednieci no Laucienes un Talsu koru apriņķa virsdiriģentu Gintu Ceplenieku. Savukārt koristiem nācās vienlaikus veikt divus uzdevumus: gan precīzi apgūt un izpildīt savas partijas mēģinājumos, gan pietaupīt balsis vakara koncertam, kaut brīžiem šķita, ka zūd gan balss, gan spēki. Tad lieti noderēja arī lielās un gardās pusdienu porcijas, ko bija sagatavojusi kafejnīca “Galdiņ, klājies” (arī par to paldies Aijai).

 

Iestiprinājušies bijām gatavi turpināt darbu, kurš vakarā rezultējās skanīgā koncertā. Katrs koris tajā dziedāja divas pašu izvēlētas dziesmas. Mēs priecējām klausītājus ar “Kur esi tu” (T. Kleins, G. Račs) un “Tumša nakte” (latviešu tautasdziesmas vārdi, melodijas autors grupa “Kaķis maisā”, kora salikuma autore A. Kaļiņičenko), turklāt pēdējā dziesma izskanēja... tumsā. Tā bija mūsu iepriekšējā koncertā Mērsragā nejauši apgūtā gudrība: koris var “izglābt” koncertu, kad tā laikā pazūd elektrība. To atzinīgi novērtēja arī virsdiriģents G. Ceplenieks, kurš pēc tam teica, ka koris vislabāk skan tieši tumsā. Šķiet, ka visi koncerta dalībnieki izjuta to, kas teikts Talsu senioru kora “Atbalss” devīzē: “Sanākt kopā ar dziesmu, tas ir vairāk kā strādāt ar balsi, sanākt kopā ar dziesmu – tas ļauj dvēselei dejot valsi.”

Pēc atsevišķajiem priekšnesumiem visi koru vadītāji un koncertmeistari tikai apbalvoti ar lauru vainagiem, bet kopkoris vienojās pa dienu apgūtajās dziesmās. Skaļi un pārliecinoši izskanēja divas latviešu tautasdziesmu apdares piecām balsīm: “Es mācēju danci vest” un “Ģērbies, saule, sudrabota”, kā arī populārā R. Paula un L. Brieža “Cielaviņa” (pēdējo diriģēja A. Kaļiņičenko). Diemžēl tobrīd vēl nezinājām, ka tieši šajā dienā tās vārdu autors aizgājis aizsaulē.

Vēl koncertā noskaidrojām, ka šajā Žurkas gadā mūs sagaida gan haoss, gan harmonija, ka būs jābūt izturīgiem, atjautīgiem, enerģiskiem un drosmīgiem (nu gluži kā šajā sadziedāšanās reizē), un tad viss gads būs košs, radošs un harmonisks. Un, lai patiešām tā būtu, visiem var noderēt Talsu kora “Uz augšu” paustā gudrība: “Dzīvē skatīties: ar pateicību – atpakaļ, ar drosmi – uz priekšu, ar mīlestību – sev apkārt, ar ticību – uz augšu!”

 

Evija Liparte, kora “Pa vējam” dalībniece