Kultūras ziņas

24

Kora ,,Pa vējam’’ uzstāšanās Laucienē

12. aprīlī Mērsraga jauktais koris ,,Pa vējam’’ devās uz Laucieni, lai piedalītos koru sadziedāšanās pasākumā ,,Laime ir’’. Mūsu korim laime ir iespēja būt kopā un dziedāt par prieku citiem.

Laba dziesma vienmēr spēj uzlabot garastāvokli, labi to nodziedot, rodas laimes sajūta. Kad nekā cita nav, mums vienmēr būs dziesma, ko nodziedāt. Ar šādu pieteikumu un I.Fomina dziesmu ,,Dziesma par laimi’’ mēs iesākām uzstāšanos Laucienes Kultūras namā.

Šis koncerts mums bija ļoti atbildīgs ne tikai tāpēc, ka pirmo reizi uzstājāmies ārpus Mērsraga, bet arī tāpēc, ka izpildījām skates programmu, kuru vērtēja Talsu apriņķa virsvadītājs Gints Ceplenieks. Skates programmu būs iespēja dzirdēt arī mērsradzniekiem, apmeklējot 4. maija koncertu.

Prieks, ka beidzot Mērsraga vārds izskan arī koru sadziedāšanās pasākumos. Par to vislielākais paldies dziedātājiem! Paldies par atdevi un emocijām, kuras pozitīvi novērtēja arī klausītāji! Paldies koncertmeistarei Vinetai! Paldies šoferītim Kristapam! Milzīgs paldies rokdarbnieču klubiņam par skaistajām piespraudēm!

P.S. Liels prieks bija piedalīties amatierteātra ,,Etīde" jubilejas koncertā. Lai vēl daudz radošu ideju un izrāžu!
Foto no jubilejas koncerta. 

Kora vadītāja Aija Barovska