Kultūras ziņas

1

Mūsu dejotāji – Talsu apriņka deju kolektīvu sadancī!

30. marta pēcpusdienā, liels satraukums valdīja Mērsraga tautas namā. Pēdējie mēģinājumi, pārskatīts tiek viss, lai neko neaizmirstu, tiek ieņemtas vietas autobusā, lai Sarmītes Laures vadībā mūs dejotāji – vidējās paaudzes deju kolektīvs “Paisums” un jauniešu deju kolektīvs “Trejdeksnis” pirmo reizi dotos parādīt sevi ārpus Mērsraga robežām.

Dejotāju ceļš veda uz Pastendi, kur ik gadu norisinās Talsu deju apriņķa deju kolektīvu sadancis. Šogad koncertprogrammā "Bezdelīgu pavasara danči" , katrs kolektīvs izdejoja 2 dejas. Mūsu dejotājiem šī bija pirmā uzstāšanās ārpus Mērsraga. Pirms koncerta valdīja gan satraukums, gan rosība gatavojoties dejām un vienam otru uzmundrinot, aplausu pavadībā dejas solis ritēja raiti. Kad oficiālā daļa bija beigusies, visi varēja nedaudz atvilkt elpu, lai polkas soļus varētu nomainīt valša ritmi ballē. Ar gandarījumu par paveikto, un nedaudz atpūtas – dejotāji jau atkal tiksies mēģinājumos , lai priecētu ne vien mūs, bet nu jau droši nestu Mērsraga vārdu aiz novada robežām. Paldies saku deju kolektīvu vadītājai Sarmītei Laurei, pašiem labākajiem dejotājiem un Mērsraga novada pašvaldībai par transportu.

 

Tautas nama vadītāja

Ieva Oboleviča