Kultūras ziņas

4

Mērsraga egle mirdz.

2.decembra vakarā, visi tika aicināti uz Lielās Mērsraga egles iedegšanu, kur par jautrību gādāja liela rūķu komanda. Lielo egles iedegšanas noslēpumu centās atklāt Grāmatu rūķis, kuram ļoti gribēja palīdzēt Mazais rūķis.

Lai kā Grāmatu rūķis centās, tomēr egle nemirdzēja. Tad, palīgā nāca Deju rūķis ar saviem mazajiem palīgiem, bet pat viņu jautrā piparkūku deja nespēja iedegt eglīti. Zvaniņiem atskanot ieradās Dziesmu rūķis un kopā ar saviem draugiem pieskandināja visu apkārtni, bet eglīte kā nemirdzēja tā nemirdzēja. Lai gan Mazais rūķis vēlējās palīdzēt, lielie bija pārāk aizņemti ar svarīgo egles iedegšanas uzdevumu un nemaz neklausījās Mazajā rūķī. Kad ciemos ieradās Ziemassvētku vecītis un uzklausīja rūķu bēdu, viņš ieteica ieklausīties Mazajā rūķi, kas visiem atgādināja, ja kaut ko dari, tad dari to no visas sirds un kad visi kopā pateica :”Eglīte , eglīte iededzies. Svētku brīnumu radi!”, eglīte iemirdzējas. Un svētki varēja sākties! Visi baudīja gardu tēju, cienājās ar piparkūkām un pīrādziņiem, bet gan mazie, gan lielie priecājās par atkal tikšanos ar Ziemassvētku vecīti. 
Par pasākuma izdošanos, paldies saku : Martai Obolevičai, Mairai Peterei, Sarmītei Laurei, Aijai Barovskai, Guntim Dvoreckim, bērnu deju kolektīvam “Pastaliņas”, bērniem no Mērsraga vidusskolas 1-4 kl. deju kolektīva,Mērsraga Tautas nama bērnu popgrupai, Jānim Kaļiņičenko, Valdai Zvirgzdiņai, kafejnīcai “Kreses”, Sergejam Kurinojam, Silvai Štreinertei un Madarai Brālei par fotogrāfijām.
Sirdī gaišu un mīlestības pilnu Jums Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Mērsraga tautas nama vadītāja 
Ieva Oboleviča

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma