Kultūras ziņas

20

Manai Latvijai 100.

Latvija, kāda tu mums esi? Kā ielūkoties tavā dvēselē? Vai vēstures faktus šķetinot, panākumus un sasniegumus vērtējot? Vai uzplēšot senās brūces par sāpēm un zaudēto? Vai pavisam neierasti – svinot tevi, mana Latvija! Svinot to, kad esi brīva un tautas mīlēta. Savā simtgadu klēpī tu esi izauklējusi tautu, kas tev dēļ celsies, dziedās un dies. Tev, mana Latvija!

  1. novembra vakarā, Mērsraga Tautas namā tika atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas simtā gadadiena. Svētki, kam Latvija gatavojās visu gadu un arī Mērsragā tie tika nosvinēti sirsnīgā koncertā “Manai Latvijai 100”. Koncertā piedalījās Mērsraga Tautas nama kolektīvi – jauktais kori “Pa vējam” (vad. Aija Barovska), bērnu deju kolektīvs “Pastaliņas” ( vad. Sarmīte Laure), bērnu popgrupa( vad. Aija Barovska), jauniešu deju kolektīvs “Trejdeksnis” (vad. Sarmīte Laure), vidējās paaudzes deju kolektīvs “Paisums” (vad. Sarmīte Laure), deju kopa “Silva” ( vad. Silva Štreinerte). Koncertu ar dzeju papildināja Elīna Rožkalne- Misiķe, Emīlija Misiķe, Alise Oboleviča, Dārta Krūze, Ritma Vinklere, Valda Zvirgzdiņa, Guntis Dvorecis un Viktors Birznieks, bet Krūžu ģimene mūs priecēja izdziedot grupas Prāta vētra dziesmu “Mana dziesma”.

Koncerts bija sirsnīgs un emocijām pilns ne tikai dalībniekiem, bet arī skatītājiem. Pasākuma laikā tika pasniegti arī goda raksti, par labiem darbiem Mērsraga un to iedzīvotāju labā. Tos saņēma – Elīna Rožkalne- Misiķe, Sandija Štreinerte, Jurģis Jozupupe- Upesjozups, Eva Garbaļdeva, Daiga Krugaļauža un Ikars Žīgurs.  Ar ziediem, laba vēlējumiem un pateicību tika godināta arī Velta Erķe, kas šogad saņēma goda rakstu kā “Goda mērsradznieks”.Kā pati Erķes kundze atzina, viņa visu mūžu godprātīgi strādājusi Mērsraga labā, un cik vien būs spēka to arī turpinās.

Lai Latvijas jubilejas koncerts veiksmīgi noritētu un varētu priecēt mērsradzniekus, palīgā man nāca un lielu paldies vēlos teikt – Aijai Barovskai, Sarmītei Laurei, Silvai Štreinertei, Jānim Kaļiņičenko, Vinetai Melderei, Ritmai Vinklerei, Valdai Zvirgzdiņai, Guntim Dvoreckim, Viktoram Birzniekam un viņa meitai Līgai un mazdēliņam, Elīnai Rožkalnei- Misiķei un Emīlijai Misiķei, Alisei Obolevičai, Aijai Štreinertei – Roļai un Sandijai Štreinertei par dekorācijām, Krūžu ģimenei, Dārtai Krūzei, korim “Pa vējam”, deju kolektīviem “ Pastaliņas”, “Trejdeksnis” un “Paisums”, deju kopai “Silva”,  bērnu popgrupai, Mērsraga novada pašvaldībai un Mērsraga novada domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam. Par skaistajām fotogrāfijām paldies saku Kerijai Kiekstai un Laurai Elizabetei Ķiršakmenei. Paldies saku arī Engures deju kolektīvu vadītājai Evijai Bergmanei par tērpiem deju kolektīvam “Paisums” un arī Mērsraga vidusskolas direktorei Ilzei Indruškevičai par tērpiem jauniešu deju kolektīvam “Trejdeksnis”, Sandijai Štreinertei un rokdarbu klubiņam par skaistajām piespraudēm korim “Pa vējam”. Nevaru nepieminēt un gribu pateikt paldies Silvai Štreinertei un Aijai Štreinertei – Roļai, kas dažas stundas pirms koncerta spītējot aukstumam Mērsraga centrā iededza svecītes.  Paldies, Jums visiem!

 

Mērsraga Tautas nama vadītāja

Ieva Oboleviča