Kultūras ziņas

9

Kora ,,Pa Saulei’’ ciemošanās Mērsraga Tautas namā

7. oktobrī Mērsraga Tautas namā viesojās Garkalnes novada jauktais koris ,,Pa Saulei’’ (diriģents J.Ozols), lai pirms brauciena uz konkursu Dienvidkorejā priecētu klausītājus Latvijā ar sagatavoto programmu.

Ikviens koncerta apmeklētājs bija liecinieks tam, cik brīnišķīgu programmu koris ir izveidojis. Vēlam veiksmi braucienā un labus panākumus konkursā!

Tomēr šī ciemošanās bija pavisam īpaša Mērsraga korim, kurš nu jau mazliet vairāk nekā mēnesi divas reizes nedēļā pieskandina tautas namu gan ar sieviešu, gan vīru balsīm. Mūsu korim bija iespēja piedalīties meistarklasē, kuru vadīja kora ,,Pa Saulei’’ diriģents Jānis Ozols un kormeistare Margarita Dudčaka. Abi kori kopā apguva dziesmu ,,Dāvāja Māriņa’’, kuru izpildīja koncerta noslēgumā. Kuram kolektīvam vēl ir bijusi iespēja uzstāties kopā ar tik brīnišķīgu kori tikai pēc mēneša pastāvēšanas? Esam ļoti pateicīgi par šādu iespēju!

Noteikti liels paldies par šādu iespēju jāsaka kora ,,Pa Saulei’’ dalībniecei Annijai, kura ieminējās pārējiem par mums. Liels paldies kafejnīcai ,,Kreses’’ par gardajām pusdienām! Paldies Skaidrītei Mežzīlei par gardo kliņģeri! Milzīgs paldies Mērsraga dziedātājiem par to, ka jūs manu sapni esat padarījuši par realitāti un mums ir savs koris! Vislielākais paldies korim ,,Pa Saulei’’ par jūsu sirsnību, atvērtību, pozitīvismu un brīnišķīgo koncertu! Jūs mūs iedvesmojat!

P.S. Ja vēlies pievienoties Mērsraga korim, esi mīļi gaidīts Tautas namā otrdienās un ceturtdienās plkst.20.00.

 

Mērsraga jauktā kora vadītāja

Aija Barovska (29349337)

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma