Kultūras ziņas

25

Līgo vakars izdancots, Jāņu rīts sagaidīts – Mērsragā

Šogad, ar labu laiku lutināti, mērsradznieki varēja baudīt Līgo vakaru un lustīgi sagaidīt Jāņu dienas rītu. Līgo vakara pasākumā tika izdziedātas un izspēlētas tautas dziesmas, izdejotas dejas.

Par jautru noskaņojumu gādāja – bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi - Sarmītes Laures vadībā, deju kopa “Silva” – Silvas Štreinertes vadībā un neizpalika arī nepārspējamā Trīne ( Edīte Driņķe) un galantais Ābrams ( Guntis Dvoreckis), no Mērsraga Tautas nama teātra kopas “Etīde”. Par skanīgām Līgo dziesmām gādāja Aija Barovska un viņas dziedošās meitenes. Pēc pasākuma visi kopā pulcējās , pie iedegtā ugunskura kur cienājās ar Jāņu sieru, kvasu un alu. Visi dejot gribētāji izdejoja šī gada pirmo balli līdz pat rīta gaismai.

Paldies Mērsraga pašvaldībai par sagādāto cienastu, par labo skanējumu –Jānim, skatuves noformējumu –Valdai. Paldies, visiem, kas iesaistījās pasākuma tapšanā. 

Mērsraga Tautas nama vadītāja

Ieva Oboleviča

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma